Browse Category

Silverlight

RadRichTextBox rendering problem when TextOptions.TextFormattingMode is set to “Display”

In Silverlight 5 you may make your application look better by changing the way fonts are rendered. You make this change by applying some additional setting in your App.xaml.

The whole instruction regarding this topic was described here.

Keep Reading

ListBox using WrapPanel with VerticalScrollBar

Recently I was using a ListBox in Silverlight together with the WrapPanel. Idea wasn’t too complicated, just a list and a button to add items. Each time the button was pressed, some items was generated in code behind and added to the list. If there was no space left for the new item, the wrap panel was expected to do his job, wrap the line and vertical scroll-bar was expected to be showed. So far so good… but it was not working as expected.
So the code was looking more less like this one:

Keep Reading

Silverlight & async unit testing

W pracy mamy aplikacje, która jest pisana w Silverligtcie. Ostatnio trafiła do mnie potrzeba napisania unit testa do pokrycia command’a z ViewModela. Niestety, sam command wykorzystuje pewne dane słownikowe, które wcześniej aplikacja sobie zaczytuje asynchronicznie z WCF’a.
W projektach, w których dotychczas uczestniczyłem asynchroniczność była wykorzystywana na niskim poziomie i w zasadzie, nigdy nie miałem przyjemności i okazji do napisania testu pod coś co łączy się w takim trybie. Dodatkowo dane słownikowe winny się były załadować na początku unit testu w metodzie inicjalizującej, ponieważ chciałem je móc wykorzystać w kilku testach.
Keep Reading